Badaj, a będziesz wiedział więcej. Ucz się, a unikniesz błędów. Sprawdzaj, a przekonasz się, że być może trzeba zacząć od początku. Oto recepta na sukces.

Co było pierwsze - jajko czy kura? Dobre pytanie! A co jest ważniejsze - produkt czy klient? Gdyby zastanowić się nad tym trochę dłużej to dojdziemy do wniosku, że odpowiedź na oba te pytania nie jest wcale najistotniejsza. Po prostu, jedno wynika z drugiego i odwrotnie. Jeżeli nie poświęcimy wystarczająco dużo uwagi naszym klientom to jednocześnie niemożliwe stanie się zweryfikowanie założeń samego produktu. Nie uda poznać się jego ostatecznego kształtu. I jeśli tego zabraknie, to w konsekwencji nie wykrystalizuje się nam pełen obraz grupy docelowej do której kierowany jest produkt lub usługa.  

Rozpoczynając od idei i przechodząc przez kolejne etapy projektowania, ważne staje się weryfikowanie początkowych założeń. Pomocne w tej kwestii są m.in. badania user experience, usability i inne metody pozwalające lepiej poznać profil klienta, jego odczucia w stosunku do produktu, a także samą charakterystykę produktu, pozwalającą na określenie jego mocnych i słabych stron.

Badania user experience i usability pełną też ważną rolę w strategii content marketingu - po prostu, większość użytkowników pamięta emocje/doświadczenia, nie zaś samą treść. Dlatego też,  trzeba wcześniej dokładnie poznać odbiorców, tak aby przekaz marketingowy był częścią większego planu, uwzględniającego przekazywanie określonych emocji.

Badania których celem jest sprawdzenie jakie są doświadczenia użytkownika z danym produktem. Najważniejsze czynnikiem jest zaspokojenie jego potrzeb, następnie oceniany jest aspekt wizualny oraz funkcjonalność i użyteczność.

Inaczej badania użyteczności. Zanim strona internetowa zostanie oddana do użytku, jest ona poddawana ocenie przez jej przyszłych użytkowników. Badania mają na celu przetestowanie strony pod kątem wielu różnych czynników.

Jest wnikliwą analizą potrzeb oraz wymagań użytkownika względem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Każdy etap projektowania jest zorientowany na użytkownika, dlatego wynik końcowy maksymalizuje korzyści korzystania z produktu.

Za pomocą odpowiednich narzędzi pozwala na obserwowanie zachowań użytkowników na stronie. Wiedząc jak zachowują się użytkownicy, możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków, mogących poprawić konwersję.