Architektura informacji

Umiejętność odpowiedniego rozlokowania poszczególnych aspektów strony internetowej w taki sposób, aby jej układ był łatwy i logiczny dla docelowego użytkownika. Metoda ta wykorzystywana jest do tworzenia stron internetowych, społeczeństw sieciowych oraz do oprogramowania. Architekt informacji podczas swojej pracy powinien wykazać się intuicją, umiejętnością przewidzenia pewnych rozwiązań oraz znajdywania możliwie najprostszych rozwiązań.

Makiety funkcjonalne

Jest swego rodzaju szkicem lub wizualizacją , która przedstawia w jaki sposób należy rozmieścić poszczególne elementy strony internetowej. Makieta pozwala na stworzenie intuicyjnej nawigacji, zaplanowanie ostatecznej wersji strony oraz na wyeliminowanie błędów i aspektów, które znacznie mogłyby obniżyć jej jakość.

Makieta pozwala na rozplanowanie rozwiązań w miejscach, które dla użytkownika mogą stanowić jakiś problem, tym samym skracając czas realizacji projektu.

Dobrze zaprojektowana strona wymaga wcześniejszego zaplanowania. Jeżeli makieta funkcjonalna zostanie odpowiednio przygotowana, może przyczynić się do zwiększenia konwersji na stronie.