Analiza statystyk

Do napisania

Określenie cech charakterystycznych użytkowników strony, pozwala na lepsze ich zrozumienie, a tym samym skuteczniejsze dotarcie z ofertą handlową. Dzięki narzędziom do zbierania statystyk, możliwa jest obserwacja ich zachowań na stronie. Określane jest źródło z jakiego przybyli na stronę: czy był to link z innej witryny, newsletter, banner, reklama czy wpisanie odpowiednich słów kluczowych w wyszukiwarce. Możliwy jest również monitoring ich zachowań na stronie: na jakie podstrony zaglądali, jak wyglądała ich „wędrówka” po stronie, na których podstronach spędzili najwięcej czasu, na które wrócili, a które ominęli. Ponadto oceniany jest czas, który spędzili ogółem. Sprawdza się także, jaki procent odwiedzających jest nowymi użytkownikami, a jaki powracającymi. Zbierane są również podstawowe dane na temat internautów, takie jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.

Analiza statystyk pozwala na usprawnienie funkcjonalności strony, jak również podniesienie jej ergonomii, pod kątem użytkownika, obniżenie współczynnika odrzuceń oraz podniesienie konwersji zakupowej.

Clicktracking

Inaczej śledzenie kliknięć. Metoda, której celem jest analiza kliknięć użytkownika. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania monitorowane jest w jakich miejscach na stronie internauta kliknął, gdzie zdarzyło się to więcej niż jeden raz, jakie linki lub hiperłącza zostały przez niego otworzone, a które elementy zostały całkowicie przez niego zignorowane.

Odpowiednio przeprowadzona analiza clicktrackingu pozwala na wyeliminowanie tych obszarów, które całkowicie są ignorowane przez użytkowników i np. powinny znaleźć się w innym miejscu witryny.