Analiza słów kluczowych

Najważniejszy aspekt pozycjonowania stron internetowych. Polega na przewidywaniu jakiego rodzaju słowa lub frazy, będą wpisywać w wyszukiwarki nasi potencjalni klienci, szukając konkretnej usługi lub produktu. Podczas doboru słów należy wziąć pod uwagę jak duża jest konkurencja, jak często dane frazy są szukane przez internautów oraz jak dobrać takie słowa, które nie tylko zwiększą ruch na stronie, ale również zwiększą zyski.
Do planowania słów kluczowych przydatne są takie programy jak Google AdWords, Traffic Travis lub SEO Spyglass.
Dobór słów kluczowych jest niezwykle ważny, ponieważ to na jego postawie będą prowadzone dalsze działania związane z pozycjonowaniem witryny. Ponadto słowa muszą jak najlepiej oddawać charakter pozycjonowanej strony, tak aby użytkownicy którzy na nią trafią, znajdywali interesujące ich treści.

Architektura informacji

Pozwala usystematyzować informacje zawarte na stronach internetowych, oprogramowania oraz stron społecznościowych. Jest to stosunkowo nowa dziecina, której celem jest ułatwienie użytkownikowi znajdywanie informacji, które są dla niego istotne. Struktura informacji jest projektowana przez architekta informacji. Jego praca powinna być wykonana jako pierwsza: zanim grafik czy programista wykonają swoje obowiązki. Tak przemyślane działania pozwolą na stworzenie domeny, która będzie posiadała ciąg logiczny, tym samym cechując się funkcjonalnością.
Do zadań architekta informacji należy zaplanowanie struktury witryny oraz opracowanie w jaki sposób najważniejsze informacje będą wyeksponowane. Następnym krokiem jest współpraca z grafikami oraz projektantami stron, w celu wdrożenia wcześniej wymienionych zadań, w życie.
Architektura informacji pozwala na szybkie znajdywanie informacji przez użytkownika, ale również na zwiększenie wyników sprzedaży oraz wzrost przewagi nad konkurencją.

Artykuły/Treści eksperckie

Wysokiej jakości teksty, traktujące o danym zagadnieniu Charakteryzują się tym, że dotykają one danego tematu w sposób bardzo szczegółowy. Powinny być napisane językiem eksperckim i nie pozostawiać absolutnie żadnych wątpliwości co do szerokiej wiedzy i znajomości tematu, autora tekstu.
Tworzenie treści eksperckich jest podstawą w prowadzeniu content marektingu, jak również coraz częściej wykorzystywane są podczas pozycjonowania stron internetowych. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, wykorzystywanie wysokich pod względem merytorycznym, treści przynosi dużo lepsze efekty, prowadzonych działań.
Taka forma tekstu często wykorzystywana jest w artykułach sponsorowanych, których celem jest zaprezentowanie szerokiej gamy korzyści płynącej z użytkowania danego produktu lub usługi, o której jest artykuł. Jego treść musi zawierać wszystkie podstawowe informacje, ale również odpowiadać na potencjalne pytania przyszłych klientów.

Audyty www

Badania witryny www pod kątem różnorodnych czynników. Audyty badają min. dlaczego strona nie pojawia się w wynikach wyszukiwania, ruch na stronie jest bardzo mały lub niezgodny z oczekiwaniami, czy strona jest odpowiednio zabezpieczona oraz czy w przeszłości nie dokonano na nią włamania.
Wyniki audytu mogą być prezentowane w formie raportu, który zwiera szczegółowe informacje, jak również w formie zaleceń podjęcia poszczególnych działań, których celem jest usprawnienie działania witryny.
Przeprowadzenie szczegółowego audytu pozwala na podniesienie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności witryny, pod kątem jej użytkowników oraz zniwelowania jej słabych stron.

Badania usability/Audyty użyteczności strony

Inaczej badania użyteczności. Pozwalają one na sprawdzenie jak strona www, jest oceniana przez jej potencjalnych użytkowników, zanim zostanie ona oddana do użyteczności. Podczas badań sprawdzane jest w jaki sposób respondenci docierają do określonych informacji, poruszają się po stronie, oceniają ogólny aspekt wizualny strony oraz jej funkcjonalność. Badania często uwzględniają sugestie respondentów, które później są wykorzystywane w trakcie rekonstrukcji strony.
Tego typu badania prowadzone są zazwyczaj na domenach z których w przyszłości będzie korzystać duża grupa docelowa, w różnym przedziale wiekowym np. strony urzędów państwowych banków oraz stron informacyjnych.
Jeśli jest to wymagane, strona po badaniach jest rekonstruowana w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepszą ergonomię, przy jednoczesnym zachowaniu zasad funkcjonalności oraz użyteczności.

Blog

Internetowy dziennik lub pamiętnik. Cechuje się tym, że wprowadzane w niego treści pojawiają się chronologicznie od najstarszych do najnowszych. Czytelnicy mają możliwość komentowania treści. Ich tematyka może być dowolna.
Trendy w prowadzeniu blogów znacznie się zmieniły na przestrzeni kilku ostatnich lat. Do niedawna były wykorzystywane bardziej jako forma dziennika. Dziś w większości jest to platforma do wyrażania, a nawet kreowania nowych opinii.
Ostatnio popularne stało się tworzenie blogów lifestylowych czyli opiniotwórczych, dotyczących sposobu życia, pokazujący jego codzienne aspekty.

Blog firmowy

Element budowania wizerunku firmy w Internecie. Odpowiada na pytania klientów oraz dostarcza informacji nie tylko o ofercie przedsiębiorstwa, ale również sposobu jego funkcjonowania. To miejsce na treści, które nie są zamieszczane na stronie głównej, ponieważ jego forma jest dużo luźniejsza i mniej oficjalna. Często stanowi swoiste uzupełnienie podstawowych treści o przedsiębiorstwie.
Siła blogów firmowych stale rośnie. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na tego typu promocję, dostrzegając jej potencjał. Szczególną cechą blogów firmowych jest fakt iż, często zachęcają do nabycia produktu lub usługi w sposób niebezpośredni. Ich obecność zwiększa możliwość dotarcia do szerszego grona potencjalnych klientów.
Przykłady blogów firmowych: blog.eholiday.pl, operator.enea.pl/blog, freshmail.pl/blog

Blog wizerunkowy

Forma bloga, którego głównym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Bardzo ważnym aspektem jest zbudowanie zaufania czytelników oraz dostarczać im ciekawych informacji, bez zdradzania niepotrzebnych szczegółów.

Bloger

Osoba, właściciel bloga. Decyduje o tematyce wpisów oraz jest ich autorem. Może to być osoba prywatna lub członek agencji wynajętej do kreowania bloga.
W Polsce w ostatnich latach przybyło zarówno blogów jak i blogerów. Najbardziej popularni blogerzy to: Maciej Budzich (blog.mediafun.pl), Kominek (kominek.in), Natalia Hatalska (hatalska.com), Grzegorz Marczak (antyweb.pl)

Blogosfera

Środowisko, które zrzesza wszystkie blogi oraz ich twórców. Niektóre blogi są ze sobą powiązane np. tematycznie, z tego powodu blogerzy wymieniają się między sobą opiniami. Blogosfera przede wszystkim stwarza możliwości komunikacyjne np. poprzez specjalne narzędzia - agregatory wiadomości, które skupiają blogerów.
Ponieważ blogosfera stanowi zjawisko społeczne, coraz częściej staje się tematem badań oraz prac naukowych.
Uważa się, że blogosfera może mieć niekiedy większy wpływ na niektóre grupy docelowe niż media, ze względu na wiarygodność opinii.

Brief

Zadania spisane przez klienta, dla agencji interaktywnej. To spis potrzeb oraz oczekiwań jakie klient ma wobec agencji, której zleca wykonanie zadania. W zależności od agencji brief może posiadać ogólne dane, takie jak: dane klienta, czas realizacji i przewidziany budżet. W celu lepszego zrozumienia, niekiedy prosi się klienta o podanie, oprócz wcześniej wymienionych, szczegółowych danych: analiza konkurencji, zdefiniowanie grupy docelowej kampanii oraz jej oczekiwań wobec firmy, cele marketingowe oraz szczegółowe dane dotyczące przebiegu kampanii. Nie ma ogólnie przyjętego wzoru briefu – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, obydwu stron.
Brief jest niekiedy pierwszym kontaktem agencji z klientem. Jego precyzyjne wypełnienie przez klienta znacznie skraca czas oraz koszty komunikacji między stronami. Umożliwia również wcześniejsze przegotowanie się agencji do wypełnienia zadania i podjęcia decyzji o współpracy.
Brief często jest też przygotowywany przez agencję, jako prezentację zaplanowanych działań, w ramach prowadzonej kampanii.

Case study

(Analiza przypadku) jest to opis danego przypadku, zjawiska, cechy, wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości. Dogłębna analiza pozwala na wyciągnięcie wniosków, wyjaśnienie problematyki oraz dokładne rozpatrywanie zakresu podjętych zadań. Takie działania mają na celu zrozumienie danego zjawiska oraz uświadomienie sobie jakie były jego mocne, a jakie słabe strony. Zaleca się przeprowadzanie analizy przypadku, ponieważ wiedza poparta doświadczeniami pozwala na unikanie popełniania tych samych lub podobnych błędów, jak również podjęcie działań, które przyniosły wyraźne, pozytywne efekty.

CAPI

(Computer Assisted Personal Intreviewing) wykorzystywany w badaniach ilościowych, wywiad z wykorzystaniem komputera. Pozwala na prezentację efektów multimedialnych takich jak dźwięk, audio lub grafika, potrzebnych do przeprowadzenia ankiety. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwala na skrócenie czasu kodowania, czyli wprowadzania ankiety do bazy danych. Ponadto sam przebieg wywiadu dla badacza jest znacznie ułatwiony, ponieważ system pozwala na niwelowanie błędu ludzkiego, jak również ułatwia projektowanie całej ankiety, jeszcze przed jej rozpoczęciem.

CASI

(Computer Assisted Self Interviewing) technika badań ilościowych, podobna do badań CAPI. Kwestionariusz odpowiedzi jest kodowany w taki sposób, aby respondent mógł samodzielnie odpowiedzieć na przedstawiane mu pytania. Obecność moderatora nie jest potrzebna, ponieważ całość jest moderowana przez komputer. Respondent za pomocą komputera oraz myszki, wprowadza swoje odpowiedzi, które są automatycznie rejestrowane. Metoda jest szybkim i tanim sposobem, na przebadanie dużej ilości respondentów.

CATI

(Computer Assisted Telephone Interviewing) wykorzystywany przy badaniach ilościowych, wywiad przeprowadzany drogą telefoniczną. Wcześniej przygotowane przez badacza pytania, są respondentom odczytywane przez telefon. Zazwyczaj badania odbywają się na zlecenie agencji badawczych i wykorzystywane są przez agencje typu call center. Badania przeprowadzane taką metodą pozwalają na osiąganie zamierzonych celów w sposób szybki oraz przy poniesieniu niskich kosztów. Pozwalają również na zebranie obszernego materiału badawczego.

CAWI

(Computer Assisted Web Interviewing) wykorzystywany przy badaniach ilościowych, wywiad przeprowadzany poprzez ankietę internetową. Ankieta umieszczana jest na stronie zleceniodawcy. Następnie respondent wypełnia ją. Może się to odbywać przy obecności ankietera, jednak nie jest to konieczne. Duża zaletą tej metody jest fakt, iż nad poprawnością udzielanych odpowiedzi oraz nad zachowaniem ich logiczności, cały czas czuwa system. Do niewątpliwych zalet metody należy uznać fakt, iż dopuszczalne jest umieszczane dodatkowych efektów multimedialnych, takich jak dźwięk, pliki video lub grafiki. Pozwala również na dotarcie do szerokiego grona respondentów bez ponoszenia wysokich kosztów. Nie ma ryzyka, że ankieta zostanie wypełniona nieprawidłowo. Nigdy jednak nie ma się kontroli nad tym kto daną ankietę pobierze i wypełni, dlatego nie ma pewności, że na pytania odpowiedzą osoby z określonej grupy docelowej.

Content marketing

(Marketing treści) polega na tworzeniu wartościowych treści (posty, artykuły, ebooki itp.) w taki sposób, aby zainteresować odbiorcę. W odróżnieniu od tradycyjnych form marketingu, zwraca się tu dużą uwagę na budowaniu długofalowych relacji z odbiorcami. Przekaz często jest obustronny.
Przed rozpoczęciem działań należy zastanowić się jak wygląda odbiorca przekazu, czego oczekuje od tworzonych treści oraz jakim językiem należy się do niego zwracać. Takie przygotowanie pozwala na lepsze dotarcie do potencjalnych klientów oraz przykucie ich uwagi.
Content marketing skupia się na tworzeniu takich treści, które będą postawą do wymiany zdań na temat produktów lub usług. Nie istnieją żadne ograniczenia co do wielkości lub branży firmy, która korzysta z tej formy promocji. Uważa się, że ta forma marketingu stanowi przyszłość działań promocyjnych.

Copywriter

Osoba zajmująca się tworzeniem takich tekstów jak: slogany i hasła reklamowe, naming oraz scenariusze itp. Musi cechować się pomysłowością, lekkim piórem, znajomością podstaw stylistycznych oraz gramatycznych, jak również wyróżniać się umiejętnościami perswazyjnymi. Ponadto w pracy copywritera ważna jest szeroka wiedza o świecie oraz biegłość w znajdywaniu nowych informacji, jak również znajomość zachowania oraz potrzeby konsumenta, do którego kierowany jest przekaz reklamowy.
Pojawienie się nowych mediów spowodowało, że praca copywritera została poszerzona o nowe strefy takie jak tworzenie opisów produktów, opisów na strony internetowe oraz postów na blogi.
Obszarem działań copywritera jest nie tylko internet ale również prasa, telewizja i radio.

Copywriting

Sztuka tworzenia przekazów, których głównym zadaniem jest jak najlepsze przedstawienie produktów, usług lub sylwetki przedsiębiorstwa. Innymi słowy jest to umiejętność pisania tekstów w taki sposób, aby ciekawie przedstawić dany temat, przy jednoczesnym zaangażowaniu czytelnika oraz podniesieniu wyników sprzedaży. Jego najważniejszym celem jest osiąganie zysku.
Może przybierać formę reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, być tekstem na broszurę, ulotkę, katalog lub folder, jak również stanowić hasło w reklamie radiowej. W Internecie copywriting objawia się jako forma tekstu pisanego i nie zawsze stanowi formę reklamy bezpośredniej.

E-book

Plik tekstowy, zapisany w formie elektronicznej. W celu jego odczytu należy posiadać urządzenie takie jak komputer, telefon komórkowy czy czytnik książek elektronicznych. Główną cechą takiego pliku jest fakt iż pozwala on na przechowywanie dużych ilości tekstu, w niewielkich urządzeniach. Dodatkowo umożliwia wyszukiwanie interesujących treści, w krótkim czasie.
Korzystanie z e-booka pozwala na ominięcie wielu aspektów min. pozwala na szybkie przesyłanie dużej ilości danych, omija wydawców, drukarzy i sprzedawców, obniża koszty korzystania z takich samych treści, jakie mają miejsce w przypadku tradycyjnej formy.
Uważa się, że tak samo jak pliki audio zastąpiły tradycyjne CD, tak samo e-booki są przyszłością jeśli chodzi o czytanie książek oraz innych plików tekstowych. W chwili obecnej coraz więcej wydawnictw decyduje się na sprzedaż pozycji książkowych, nie tylko w tradycyjnej, papierowej formie, ale również jako pliki tekstowe, w niższych cenach.

Efekt ROPO

(Research Online, Purchase Offline) działania klientów, mające na celu zdobycie informacji na temat produktu. Potencjalny klient sklepu internetowego odwiedza go w celu zapoznania się ze specyfiką produktów. Po zdobyciu interesujących go danych, nie decyduje się na zakup w tym sklepie, tylko w innym, stacjonarnym. Im bardziej specyfika danego produktu jest skomplikowana, tym efekt ROPO jest większy.

Efektywność content marketingu

Ze względu na świadome zaangażowanie użytkowników w content marketing, można założyć, że jego efektywność najlepiej obrazuje poziom zaangażowania w społecznościach. Innym sposobem jest ocena wzrostu sprzedaży produktów. Jeśli firma nie sprzedaje żadnych produktów, liczy się to ile użytkownik spędził czasu na domenie oraz z jak dużą ilością informacji na niej, zdążył się zapoznać.

FGI

(Focus Grup Interview) zogniskowany wywiad grupowy. Stanowi jeden z najbardziej powszechnych technik badawczych. Badania zazwyczaj przeprowadzane są w grupach od 8 do 12 osób. Nad przebiegiem badania czuwa moderator, który nie bierze czynnego udziału w dyskusji. Jego zadanie jest zadawanie pytań, które zostały wcześniej zawarte w scenariuszu wywiadu, nie wyraża on własnej opinii. Całość badania ma charakter dyskusji, a jej przebieg jest rejestrowany.
Metoda ta wykorzystywana jest w psychologii, socjologii, badaniach społecznych oraz marketingowych. Jej charakterystyka, czyli badania kilku osób naraz, powodują, że dyskusja ma zazwyczaj charakter otwarty, a jej uczestnicy czynnie biorą w niej udział.

IDI

(Individual In-Deph Interview) indywidualny wywiad pogłębiony, który jest badaniem jakościowym. Bierze w nim udział tylko jeden respondent, bez udziału osób trzecich. Ten rodzaj wywiadu jest najczęściej wykorzystywany w celu zgłębienia wiedzy na dany temat. Charakteryzuje się tym, że pozwala na całkowitą swobodę wypowiedzi. Dzięki temu możliwe jest badanie tematów „trudnych”, przy opisie których często obecne są silne emocje, ze strony respondenta. Przebieg całego badania jest rejestrowany.
W marketingu często jest wykorzystywany jako badania klienta na temat produktu.

Inbound marketing

(Marketing przychodzący) działania marketingowe polegające na tym, że użytkownik jest dyskretnie naprowadzany na pewne treści. Informacja, która ma zachęć do dowiedzenia np. danej strony, w sposób niebezpośredni sugeruje tego typu działania. Ważnym aspektem jest długofalowe budowanie marki w taki sposób, aby budziła ona zaufanie oraz zainteresowanie potencjalnych klientów. Jest całkowitą odwrotnością interruption marketing czyli marketingu rozpraszającego. Działania w jego zakresie polegają na spamie, natrętnych reklamach w postaci wyskakujących okienek oraz bannerów, reklamie zewnętrznej, takiej jak bilbordy i citylighty oraz wysyłaniu wiadomości e-mail, bez ówczesnej zgody właściciela maila.
Inbound marketing cechuje się tym, że w odróżnieniu od tradycyjnych form reklamy, użytkownik sam musi podjąć decyzję o tym, czy chce spotkać się z określonymi informacjami np. poprzez zapisanie się do newslettera lub subskrypcji.
Inbound marketing może być prowadzony różnymi kanałami: blogi wizerunkowe, portale społecznościowe, optymalizacja strony internetowej, marketing wirusowy oraz szeptany, e-mail marketing lub szerokie działania w ramach content marketingu.

Infografika

Jest to przekazanie treści, przy dużym wsparciu graficznym. Mogą to być zarówno słupki, diagramy, mapy, jak i zdjęcia czy grafiki. Taka forma pozwala na usystematyzowanie informacji oraz ich ciekawszą prezentację. Zwraca się uwagę na fakt, iż infografiki nie przekazują informacji samych w sobie, a stanowią jedynie ich wsparcie.
Ich popularność stale rośnie ze względu na fakt, iż w obecnych czasach coraz większy nacisk kładzie się na grafikę właśnie. Ponadto mogą wspomóc objaśnianie trudnych z założenia zjawisk czy definicji.  

Landing page

Witryna na którą trafia użytkownik poprzez kliknięcie na banner, wpisanie słów kluczowych w wyszukiwarkę, linki sponsorowane, e-mailing itp. Stanowi uzupełnienie działań marketingowych. To strona, której celem jest pozyskanie klienta, bez konieczności podjęcia dodatkowych działań.. Cechuje ją absolutna dowolność – w zależności od tego jaka jest specyfika domeny: może to być miejsce na rejestrację, newsletter, strona z reklamą lub informacjami o produkcie.
Dodatkowo landing page pozwala na zebranie danych o klientach: z jakiego źródła trafili na stronę, w jaki sposób się o niej dowiedzieli, jakie podjęli działania, aby na nią trafić. Ponadto umożliwia ocenę czy zawarte na niej treści są interesujące dla potencjalnego klienta, jak długo był on na stronie, czy zapoznał się z dalszą zawartością strony lub czy podjął sugerowane na stronie działania.

Lead sprzedażowy

Potencjalny klient, który wysłał sygnał do przedsiębiorstwa, że jest zainteresowany zapoznaniem się z ofertą handlową przedsiębiorstwa lub nabyciem jej usług. Zazwyczaj takim sygnałem jest pozostawienie przez potencjalnego klienta swoich danych kontaktowych w formularzu lub zapisanie się do subskrypcji.
Generowanie leadów sprzedażowych jest elementem działań prowadzonych w ramach inbound marketingu. Prowadzenie tego typu działań może przynieść niewymierne korzyści w postaci zbudowania bazy danych osób, które w przyszłości rzeczywiście mogą stać się odbiorcami usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Zebranie informacji na temat potencjalnych klientów pozwoli na ich pogrupowanie, według ich preferencji zakupowych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie kompletnie rozbudowanej strategii sprzedażowej, tym samym zwiększając jej szanse na sukces.

Marketing information

(Automatyzacja marketingu) prowadzenie działań, których celem jest usprawnienie procesów sprzedażowych, za pomocą specjalnego systemu operacyjnego. Pozwala na szybkie przetwarzanie informacji na temat leadów sprzedażowych, tym samym omijając „ręczną” segregację danych. Zebrane informacje są segregowane według określonego klucza np. według zainteresowań potencjalnych klientów. Następnie kierowany jest do nich sprecyzowany przekaz marketingowy np. poprzez e-maila, którego celem jest zachęcenie do podjęcia działań zakupowych.
Marketing automation łączy CRM (system zarządzania relacjami z klientami) oraz ERP (system planowania zasobów przedsiębiorstwa) oraz narzędzia do e-mail marketingu i automatyzacji marketingu.

Marketing szeptany/WOMM

(Word-of-mouth marketing) – działania, których głównym celem jest rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji na temat produktów, dóbr lub usług, a także wspieraniu pozytywnej opinii o nich. Idealna sytuacja to taka, w której dyskusja zaczyna żyć własnym życiem, zataczając coraz szersze kręgi i angażując coraz więcej rozmówców. Do marketingu szeptanego często angażuje się liderów opinii lub trendsetterów. Prowadzone w ten sposób działania mogą zaważyć o przewadze konkurencyjnej.
Coraz częściej do marketingu szeptanego wykorzystuje się blogerów, którzy w sposób mniej lub bardziej bezpośredni opowiadają o danym produkcie, prowokując dyskusję na jego temat.

Marketing szeptany

Sposób dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w bardzo krótkim czasie oraz przy małym nakładzie pracy. Najczęściej przekaz kierowany jest przy wykorzystaniu social media. Treści rozpowszechniane są poprzez od użytkownika, do użytkownika (personal networks). Niegdyś wykorzystywano plotki oraz tzw. legendy miejskie. Obecnie najczęściej przekazywanymi treściami są różnego rodzaju pliki video, ale często są to również grafiki i zdjęcia. Mogą być stylizowane na amatorskie (choć takie nie są) lub w pełni profesjonalne. Ich celem jest rozpowszechnienie informacji o produkcie, usłudze lub firmie.
Niekiedy przekazy są wielopoziomowe tzn. ich pełna zawartość lub intencje są ujawniane dopiero po zdobyciu znacznego zainteresowania użytkowników. Dobrym przykładem sposobu takiego działania jest amerykański showman Jimmy Kimmel, który min. wypuścił film o rzekomych wilkach w olimpijskiej wiosce w Soczi.
Inne przykłady: Dove Real Beauty Sketches, Jean-Claude van Damme robiący szpagat.

Persona

Stanowi szczegółowy opis osoby do której kierowany jest powstający produkt lub usługa. Dobrze skonstruowana persona powinna zawierać najważniejsze informacje: imię, nazwisko, zawód, miejsce zamieszkania, zainteresowania, nawyki, jakie ma oczekiwania wobec produktu, cele związane z produktem itp. Persona od grupy docelowej różni się tym, że musi być ona „uczłowieczona”. Grupa to ogół ludzi, których łączą pewne cechy, zazwyczaj związane z produktem. Określana jest na zasadzie ogólnych cech. Natomiast persona posiada skonkretyzowane cechy.
Stworzenie persony pomaga projektantom produktu i zespołowi kreatywnemu, który planuje kampanię reklamową, na lepsze zrozumienie potrzeb oraz wymagań względem produktu. Takie działania pozwalają na lepsze dotarcie do klientów, a tym samym zwiększają szansę na podniesienie wyników sprzedaży.

SEO/Pozycjonowanie

(Search Engine Optimalization) czyli optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych. Są to działania, których celem jest zoptymalizowanie strony w taki sposób, aby była ona jak najlepiej czytana przez roboty wyszukiwarek. W wyniku tego, po wpisaniu danej frazy lub słowa kluczowego, jej pozycja w wynikach wyświetleń powinna być na jak najwyższej, a najlepiej pierwszej pozycji.
Przed rozpoczęciem optymalizacji ustalany jest zestaw słów kluczowych lub fraz, jakie potencjalni użytkownicy będą wpisywać, szukając danej firmy lub usługi. Ten etap jest bardzo istotny, ponieważ to na podstawie tych danych, będzie prowadzona dalsza część pracy.
Następnie przygotowywane są teksty, które zawierają wcześniej ustalone frazy. Kolejnym krokiem jest ich dodanie do katalogów stron, które będą linkować do wskazanej domeny.
Pozycjonowanie stron jest procesem długofalowym, na którego efekty trzeba czasem czekać nawet kilka miesięcy. Niemniej jednak są to również działania, które należy prowadzić w sposób przemyślany tak, aby nie zaszkodzić pozycjonowanej domenie. 

Social media

Czyli media społecznościowe. Są to media, które wykorzystują takie kanały jak internet oraz mobilne technologie, w celu komunikacji. Pozwalają na utrzymywanie długofalowych relacji z wieloma użytkownikami sieci, w jednym czasie czyli przełamują bariery lokalizacyjne. Ich powstanie na nowo zdefiniowało pojęcie „komunikacja”.
Jednym z najważniejszych aspektów mediów społecznych są portale społecznościowe takie jak Facebook, Google+, Instagram czy Twitter. Pozwalają one na wymianę opinii, treści tekstowych oraz graficznych, jak również plików video. Ten obszar cały czas ulega zmianom i poszerza kręgi swoich możliwości, zdobywając przy tym coraz większe zaangażowanie użytkowników. Niektóre portale społecznościowe angażują swoich użytkowników według zainteresowań np. gry, muzyka, filmy itp. W większości przypadków korzystanie z nich jest absolutnie bezpłatne.
Social media sprawiły, że obszar promocji produktów oraz firm znacznie się poszerzył i sprawił, że kontakt z klientem stał się bardziej bezpośredni, jednocześnie budując nowe formy relacji w kanale B2C.

Storytelling

W marketingu jest to sposób tworzenia tekstów, opisów, artykułów tak, aby nie były one jedynie treścią, ale również przekazywały informacje w ciekawy sposób. Najważniejszą cechą jest zainteresowanie odbiorcy przekazywanymi treściami tak, aby nie tylko był on nimi zainteresowany, ale również doszedł do spodziewanych przez autora wniosków np. opisany produkt jest mi potrzebny. Ważne jest również, aby odbiorca po kontakcie z komunikatem pamiętał o nim i chętnie dzielił się z innymi, zdobytą wiedzą. Podczas tworzenia tekstu warto jest budować napięcie w taki sposób, aby wzbudzić w odbiorcy jak największe zainteresowanie. Z tego powodu storytelling nie może być zbyt skomplikowany - najważniejsza jest prostota.

Testy A/B

Badanie wykorzystywane w marketingu w celu porównania dwóch wersji stron internetowych. Polega na pokazaniu respondentowi dwóch wersji strony (zazwyczaj starą i nowszą). Możliwe jest podczas jednego badania sprawdzenie tylko jednej zmiennej, np. nagłówki stron. Pomimo to testy pozwalają na szybkie i tanie zbadanie opinii klientów na temat strony. Ich wyniki są proste do interpretacji i dostarczają przydatnych informacji. Pozwalają na usprawnienie działania strony oraz jej funkcjonalności.

User experience (UX)

Bada w jakie są doświadczenia użytkownika z danym produktem, firmą lub jej usługami. Podczas badania brane pod uwagę jest to czy oczekiwania i potrzeby użytkownika zostały zaspokojone. Następnie ocenia on aspekt wizualny, użyteczność, funkcjonalność itp.
Oczywiście działania każdej firmy dążą do tego, aby klienci mieli o niej jak najlepsze zdanie, a więc w kontekście badań, aby doświadczenie użytkownika były jak najlepsze.
Projektanci user esperience wykorzystują zazwyczaj metodykę projektowania zorientowaną na użytkownika. Dlatego do projektanta wymaga się zmysłu estetycznego, ale również umiejętności przewidzenia, czego użytkownik produktu będzie wymagał lub potrzebował od produktu. Dla przykładu dobrze zaprojektowana strona internetowa, to taka, która skupia na sobie całą uwagę użytkownika. Jeśli odwiedził ją w poszukiwaniu jakichś informacji, zatrzyma go na dłużej, bez potrzeby zwiedzania innych.

White Hat SEO

Praktyki stosowane w pozycjonowaniu stron, całkowicie zgodne z wytycznymi wyszukiwarek, ale również zasadami etycznymi. Najczęściej są one stosowane przez profesjonalne agencje interaktywne. Istotnym aspektem jest połączenie ciekawych dla czytelnika treści oraz zasad przyjętych przez wyszukiwarki. Przy stosowaniu praktyk White Hat SEO absolutne zabronione jest sięganie po metody spamerskie, które zalicza się do praktyk Black Hat SEO. Natomiast wskazane jest odpowiednie zoptymalizowanie kodu strony, unikanie na stronie takich elementów jak JavaFlash lub Script oraz wymianę linków i banerów ze stronami, o podobnej tematyce.
Uważa się, że White Hat SEO to połączenie optymalizacji z promocją, która odbywa się na wielu platformach: reklama w Google AdWords, e-mail marketing, promowanie strony na portalach społecznościowych, informacje prasowe (artykuły sponsorowane) oraz aktywność na forach i blogach o podobnej tematyce.