Umiejętność odpowiedniego rozlokowania poszczególnych aspektów strony internetowej w taki sposób, aby ich układ był łatwy i logiczny dla docelowego użytkownika. Wykorzystywana jest do tworzenia stron internetowych, społeczeństw sieciowych oraz do oprogramowania. Architekt informacji podczas swojej pracy powinien wykazać się intuicją, umiejętnością przewidzenia pewnych rozwiązań oraz odnajdywania jak najprostszych rozwiązań.

Realizacją architektury informacji zajmuje się tak zwany architekt informacji

Podczas planowania struktury strony internetowej warto jest wykorzystać architekturę informacji, ponieważ:

  • Skraca czas i koszta realizacji całego projektu,
  • Pozwala na usunięcie ewentualnych błędów,
  • Wskazuje najprostsze i najbardziej skuteczne rozwiązania,
  • Sprawia, że projekt jest prosty i funkcjonalny,
  • Umożliwia stworzenie strony, która będzie odpowiadała wymaganiom użytkowników

Architektura informacji odbywa się etapowo. Najpierw należy ustalić jakie są wymagania użytkowników względem witryny oraz jaki jest jej główny cel. Następnie, należy ocenić jak wygląda rynek, czyli dokonać analizy konkurencji. Kolejnymi krokami jest projektowanie czyli układ strony, rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz opracowanie systemu nawigacji. Na końcu projekt jest realizowany i poddawany testom użytkownika.